20 Ocak 2008 Pazar

Öpüşme

Cinsel birleşmenin başlangıç evresini oluşturan öpüşme, sanılanın aksine yeryüzünün tüm bölgelerine yayılmış bir uygulama değildir.

Öpüşme, sevişmenin önemli bir parçasıdır; günümüzde Batı uygarlığında cinsel oyunlar ile cinsel birleşme bağlamında vazgeçilmez bir yer tutmaktadır. Cinsel birleşmenin başlangıç evresini oluşturur. Öte yandan öpüşme, yeryüzünün tüm bölgelerinde hiç de sanıldığı kadar yaygın bir uygulama değildir.

Romalılar üç çeşit öpüşme üzerinde dururlardı. Yanaktan dostça öpüşme`ye “osculum”, dudaktan sevecenlikle öpüşme`ye “basium”, sevdalıların öpüşme`sine ise “suavium” derlerdi. Bunlardan başka akla gelen farklı öpüşme türleri, selamlaşma öpüşme`si, şükran öpücüğü, dinsel anlamlı öpücük ve burun öpüşme`sidir. Bunlar için gerçekten erotik anlam taşıyan türler, Romalıların “suavium” dedikleri ile burun öpüşme`sidir. Bazı yazarlar erotik öpüşmenin kökeninde anne ile çocuk arasındaki öpüşme`lerin bulunduğunu söylerler. Anne-çocuk ilişkisinde gerçekten de pek çok erotik yansıma bulunduğuna göre, insanoğlunun sevişme bağlamında bu tür temasa yönelmesinin kökeninde bu çocukluk yaşantısının varlığı doğal olarak kabul edilmelidir.

Diğer taraftan Hindu’ların “Islak bir öpücük, acele bir cinsel birleşmeden daha iyidir” atasözünün dünyanın pek çok yerinde anlam taşımadığı görülür. Bizim toplumumuzda bilinen öpüşme`nin hiç bilinmediği bir çok toplum vardır. Bildiğimiz en gelişmiş biçimiyle cinsel öpüşme, Avrupa’da, Hindistan’da, Amerika’da ve bir takım dağınık insan topluluklarında, örneğin Kuzey Amerika’nın Kvakiutl kızılderililerinde, Trobriandalılarda görülür.

Buralarda da cinsel öpüşme bir kaç değişik biçimde uygulanır. En basit öpüşme, kişinin dudaklarını eşinin dudakları üzerine bastırmasıdır. Bastırma başlangıçta hafif olabilir, fakat öpüşme geliştikçe bastırma fazlalaşır. Bazı çiftler bu tür öpüşme`den daha ileri gitmezler. Oysa bu kadarıyla kaldığı sürece öpüşme, aşırı erotik duygular uyandıran bir aşk oyunu sayılamaz.

Kişinin dudaklarını eşinin dudakları üstüne bastırmasının belli bir haz sağladığı doğrudur. Fakat daha fazlası yani gerçek bir erotik heyecanlandırma olmaz. Öte yandan derin öpüşme, ya da bazı kültürlerde Fransız usulü öpüşme diye bilinen ve dilin de kullanıldığı öpüşme türü bu ilk öpüşmeye göre oldukça üstün uyarımların kaynağıdır.

Böyle öpüşürken eşler dilleriyle birbirlerinin ağızlarının içini keşfe çıkarlar, dudaklarını emerler ve dilleriyle dudakların iç kısımlarını okşarlar. Hatta bu öpüşme tarzının bir çeşitlemesi olarak eşlerinin dil ve dudaklarını hafifçe ısırabilirler de. Ağız içi bu gibi temaslara karşı son derece duyarlıdır. Bu yüzden yukarıda sayılan temas çeşitleri büyük erotik etki uyandırırlar. Hatta bazı kimselerde bu erotik uyarımlar öylesine güçlüdür ki, cinsel organlara doğrudan doğruya herhangi bir dokunma olmaksızın, sadece öpüşme`yle orgazm yaşayabilirler.

0 yorum: