31 Ocak 2008 Perşembe

Türkiye'de 2 bin 544 kişi AIDS'li

AB desteğiyle yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de ilk AIDS vakasının görüldüğü 1985 ile 2006 arasında 11 kişi öldü.
Türkiye'de 1921'i taşıyıcı olmak üzere toplam 2 bin 544 AIDS hastası bulunduğu, bunların yüzde 68.7'sinin erkek, yüzde 31.3'ünün kadın olduğu bildirildi. Avrupa Birliği destekli Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında hazırlanan "Türkiye'de Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve AIDS'in Sürveyans Sistemine İlişkin Durum Analizi"nde, AIDS vakalarından bildirilen ölümlerin sayısının, ilk HIV vakasının bildirildiği 1985'ten 2006 yılına kadar geçen sürede toplam 111 olduğu belirtildi. Yüzde 68'i erkek

Analize göre, Türkiye'de en sık 20-49 yaş arasında AIDS vakalarına rastlanıyor. Cinsiyete göre dağılıma bakıldığında, vakaların yüzde 68.7'sinin erkek, yüzde 31.3'ünün kadın olduğu görülüyor.

Erkeklerdeki AIDS vakalarının kadınlardan 2-4 kez daha fazla olduğu, güvensiz cinsel ilişki ve "Türk erkeklerinin kadınlardan daha fazla cinsel özgürlüğe sahip olması"nın, erkeklerde HIV enfeksiyonuna yakalanma riskini artıran sebepler arasında bulunduğu bildirildi.

Bulaşma yolları

Analizde yer alan bilgilere göre, Türkiye'de AIDS yüzde 50.8 oranında heteroseksüel cinsel temas, yüzde 8.1 oranında homoseksüel cinsel temas, yüzde 5.88 oranında damar içi madde kullanımı, yüzde 2.27 oranında transfüzyon alımı yoluyla bulaşıyor.

AIDS'in anneden bebeğe geçme oranı yüzde 1.66 iken, vakaların yüzde 30'unun ise enfeksiyona yakalanma nedeni bilinmiyor.

0 yorum: