16 Şubat 2008 Cumartesi

Bayanlarda Sindirim Sistemi Hastalıkları

Sindirim sistemi besin yoluyla aldığımız sıvı ve gıdaların vücudumuz için gerekli enerji kaynaklarına ve vücut yapısının idamesi ve yenilenmesi için gerekli yapı taşlarına dönüştürülmek üzere mekanik ve enzimatik yolla yıkılıp emildiği ve geri kalan atıkların toplanıp dışarı atıldığı organlar bütünüdür. Anatomık ve fizyolojik olarak farklı kısımlardan oluşsada, sindirim sistemi ağızdan başlayıp anüsde biten boru tarzı bir kanal ve kanalcıklar vasıtastyla bu borunun içerisine salgı yapan (karaciğer, pankreas ve tükürük bezleri gibi) katı organlardan ibarettir.

Genel olarak sindirim sisteminin ağızdan ince barsağa kadar olan baş kısmında gıdaların yıkımı, orta kısım olan ince barsaklarda emilimi ve son kısmı olan kalın barsaklar ve rektumda ise dışkının atılıma kadar son işlenmesi ve tutulumu gerçekleşir. Sidirim sistemine tükürük bezleri, mide salgısı ve diğer mukozal salgıların yanısıra, karaciğer yoluyla safra salgısı ve pankreas yoluyla sindirim enzimleri içeren pankreas sıvısı olmak üzere, iki temel salgı ulaşır.

Sindirim sistemi genel olarak sinir uyarım bakımından çok zengindir ve birçok sinirsel veya pisişik duygulanım sindirim sisteminin fonksiyonunu modifiye edebilmektedir. Ancak daha önemli olanı ise sindirim siteminin sağlıklı işleyişi yaşam tarzımız ile doğrudan etkilidir. Örneğin aldığımız besinler, gıdaların hazırlanış ve tüketim tarzı, beslenme alışkanlıklarımız, günlük olağan aktivite düzeyi, beden egzersizi ve yaşamımızdaki stres düzeyi başta gelen modifiye edici faktörlerdir. Ancak çevre ve psişik faktörlerin yanı sıra kolon kanseri ve pankreas başı kanseri gibi bazı hastalıkların kalıtsal genetik komponenti olduğu veya iritabl kolon sendromu gibi bazı hastalıklara yakalanan kişilerde ailevi (genetik) yatkınlık olduğu unutulmamalıdır. Bu bölümde moleküler genetik mekanizması iyi karakterize edilmiş veya yakın zamanda genetik komponentlerine dair moleküler tanı yöntemleri geliştirilmiş sindirim sistemi hastalıkları üzerinde durulacaktır.

0 yorum: