16 Şubat 2008 Cumartesi

Bayanlarda Kalp ve Damar Hastalıkları

Sistemik dolaşımda ve solunum sisteminde kan akışı kalp kasılmalarıyla sağlanan mekanik enerji yoluyla kan dokusunun damarlar içerisinde tek yönlü olarak pompalanmasıyla mümkün olmaktadır. Bir başka deyişle kan damarları kanın akacağı yolu kalp ise bu akış için gerekli mekanik kuvveti sağlar. Böylece kan ve lenfatik doku kalp ve damarlarla birlikte dolaşım sistemini (kardiyovasküler sistemini) oluşturur.

Klinik olarak en sık görülen kalp ve damar hastalıkları dört ana grupta toplanabilir: 1) Yüksek tansiyon hastalığı (essansiyel hipertansiyon), 2) Koroner kalp hastalığı (ateroskleroz), 3) İnme (trombo emboli) ve 4) Romatizmal kalp hastalığı. Tüm bu hastalıklarda bireyi hastalığa yatkın (veya bağışık) kılan genetik (aile öyküsü ile sorguladığımız) faktörler olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Ne var ki, bu tip predispozan genetik faktörlerin moleküler genetik tanısı ancak yeni, yeni gelişen teknolojiler sayeinde mümkün olmaktadır. Gökay - BIOTECH kardiyovasküler prognostik SNPs analizinde Türkiye’de bir ilke imza atmıştır. Ancak bu teknikler ve prognostik genetik analiz ayrı bir başlık altında web sitemizde yayınlanacaktır. Fakat unutulmamalıdır ki kalp ve damar hastalıklarında erken tanının yanısıra risk modifikasyonu ve hasta takibi çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple Gökay - BIOTECH prognostik genetik analizin ve risk modifikasyonu opsiyonlarının hastanın yanı sıra hasta takibini yürütecek hekim (aile hekimi) ve/veya kuruluşlarla birlikte değerlendirilmesini önermektedir.

Bu bölümde ana hatlarıyla moleküler genetik tanı yöntemlerinin endike olduğu özgün kalp ve damar hastalıkları üzerinde durulacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki yukarıda bahis olunan dört ana kardiovasküler hastalık gurubunun dışında daha nadir görülen başka genetik kalp-damar hastalıkarıda vardır. Örneğin ritim bozuklukları (aritmi), hemanjomalar, lenfanjiomalar ve konjenital yapısal kalp hastalıkları gibi.

0 yorum: